Program webinarium

1. Wprowadzenie do webinarium.

2. Omówienie zakresu naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności z obszaru:

- wydatków kwalifikowalnych;

- oceny formalnej i merytorycznej;

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;

- przykładów dobrych praktyk.

3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4728-webinarium-pn-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-funduszy-europejskich  pod przyciskiem „Weź udział”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

plakat