Urząd Gminy Inowłódz prosi o zweryfikowanie zgłoszonych do opodatkowania przedmiotów w podatkach lokalnych.

W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości prosi się o złożenie stosownych dokumentów, tj. informacji lub deklaracji podatkowych (druki dostępne na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że będzie prowadzona dalsza kontrola prawidłowości opodatkowania.

Podatnicy, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości będą narażeni na sankcje administracyjne.

Od wielu lat poziom podatków lokalnych nie ulega zmianie. To niewątpliwie efekt troski samorządu naszej gminy o dobre warunki podatkowe dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Musimy jednak zadbać o to, aby wszyscy solidarnie zobowiązanie płacili.

Kontakt: Referat Finansowy 44 710 11 53