Informujemy, że XXXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 1300  i będzie dostępna tylko online.

Proponowany porządek obrad: PDF