INFORMACJA  WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ W SPRAWIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH

(dot. istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zakościele, Inowłódz)

 

Gmina Inowłódz zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie na podłączenia kanalizacyjne. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł/1 RLM* z WFOŚiGW. Pozostały koszt, zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 kwietnia 2019 r., poniesiony zostanie z budżetu Gminy. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów za podłączenie.

Warunkiem sfinansowania podłączenia w ww. opisany sposób jest złożenie do Gminy Inowłódz WNIOSKU o udzielenie dofinansowania kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego w terminie do 19.02.2021 r.oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku zbiorczego Gminy przez WFOŚiGW.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie i dostarczenie wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA dot. liczby mieszkańców (celem ustalenia RLM) oraz dot. prowadzenia działalności gospodarczej (celem ustalenia, czy dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej).

UWAGA: dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w przypadku podłączeń nieruchomości:

- zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy,

- niezabudowanych, dla których została wydana ostateczna decyzja – pozwolenie na budowę, a ich użytkowanie rozpocznie się
w terminie do 12 miesięcy
  od dnia zakończenia zadania.

Druki WNIOSKU i OŚWIADCZENIA można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie www.inowlodz.pl (Aktualności)

Więcej informacji: Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44

* RLM - Równoważna liczba mieszkańców

Załączniki:
Pobierz plik (2_Wniosek o dofinansowanie-skonwertowany.pdf)2_Wniosek o dofinansowanie-skonwertowany.pdf[ ]136 kB44 Pobieranie
Pobierz plik (3_Oswiadczenie.pdf)3_Oswiadczenie.pdf[ ]446 kB27 Pobieranie
Pobierz plik (4_Pełnomocnictwo.pdf)4_Pełnomocnictwo.pdf[ ]145 kB25 Pobieranie
Pobierz plik (5_RODO.pdf)5_RODO.pdf[ ]395 kB27 Pobieranie