Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 22 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku.

PDF

Obrady XXXII sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.