spis 29klOWfqWibGpC785HlXsWójt Gminy Inowłódz - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Nabór został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Więcej na: https://bip.inowlodz.pl/ogloszenia-informacje/4473-ogloszenie-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-w-narodowym-powszechnym-spisie-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r

Kontakt: Koordynator Gminny - Pani Lidia Jackow tel. 44 710 12 33.