Informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lodzkie została opublikowana Mapa punktów szczepień przeciwko COVID-19, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Punktem szczepień wskazanym na w/w mapie na terenie Gminy Inowłódz jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale, ul. Piłsudskiego 12, tel. 44 710 15 85.

W dniu 07.01.2021 r. otrzymaliśmy informację od właścicieli spółki prowadzącej Przychodnię Rodzinną Mariusz Kuśmierski, Michał Szymański w Inowłodzu ul. Tuwima 4 tel. 44 710 12 77, że w Inowłodzu również będzie można dokonać szczepienia przeciwko COVID-19.

O zasadach rejestracji pacjenci będą informowani na bieżąco.