800logo dolina 3Lokalna Grupa Działania Stowarzynie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 10.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. (od poniedziałku do piątek w godz. 8:00 - 14:00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

        Realizowany przez: Rozwój obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie

Więcej na: Ogłoszenie