W lipcu tego roku weszły w życie Uchwały Rady Gminy Inowłódz zmieniające stawki za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz regulujące ulgę dla rodzin wielodzietnych.Obecniestawka na osobę wynosi 19 zł. a rodziny wielodzietne mogą skorzystać z2 zł. ulgi na osobę. Warunkiem do skorzystania z niej jest posiadanieważnej Karty Dużej Rodziny, ponoszenie opłat za odpady komunalne naterenie Gminy Inowłódz za co najmniej troje dzieci oraz terminowewnoszenie opłat. Ulga ma formę jednorazowej dopłaty, o którą należyubiegać się w okresie od 1 do 15 grudnia bieżącego roku w GminnymOśrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 710 11 23Wniosek do pobrania poniżej lub w GOPS ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek ulga odpady.pdf)wniosek ulga odpady.pdf[ ]167 kB26 Pobieranie