Gmina Inowłódz wzięła udział w akcji wspierania producentów kwiatów. Ich sytuacja stała się wyjątkowo trudna w związku z zamknięciem cmentarzy na Święta Wszystkich Świętych. Zgodnie jednak z wytycznymi rządowymi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonywała wypłat rekompensaty z tytułu poniesionych w związku z tą sytuacją strat. Żeby uzyskać rekompensatę producent kwiatów musiał je przekazać wskazanemu przez agencję odbiorcy. Odbiorcami mogły być instytucje publiczne, między innymi: samorządy, organizacje pożytku publicznego, fundacje itp. Gmina Inowłódz złożyła do ARiMR stosowny wniosek, na podstawie którego otrzymała 600 szt. doniczkowych i 300 szt. ciętych chryzantem. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. Kwiaty zostały umieszczone przy Urzędzie Gminy i w miejscach szczególnej pamięci: pomnikach, kapliczkach, krzyżach, kościołach, skwerach… To też taki szczególny sposób uczczenia Święta 11 listopada w tym roku. Mamy nadzieję, że pomysł się podoba? Nie może my niestety zorganizować, cieszących się w ostatnich latach coraz większym powodzeniem, obchodów gminnych. Taki rok… Uprzejmie prosimy mieszkańców o podlewanie kwiatów, jeśli nie będzie opadów deszczu.

 

Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020
Chryzantemy 202...
Chryzantemy 2020 Chryzantemy 2020