Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Inowłódz do udziału w konsultacjach dotyczących projektu "Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 - 2027".

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz uwag i propozycji

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych