Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 17 września 2020 roku do 22 października 2020 roku.

PDF

Obrady XXIX sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.