Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe dzialające na terenie Gminy Inowłódz do udziału w konsultacjach dotyczących projektu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Zarządzenie

Projekt programu

Formularz konsultacji