Urząd Gminy Inowłódz uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w strażnicy OSP w Brzustowie odbędzie się spotkanie połączone ze szkoleniem, dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie do wapnowania gleb.

Spotkanie oraz szkolenie poprowadzi Specjalista Terenowy Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi – Pan Jacek Grałka.

Z dofinansowania mogą skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Zanim złożą jednak wniosek, muszą mieć wykonane badanie odczynu gleby. Specjalista Terenowy udzieli wszelkich informacji o warunkach udzielenia dofinansowania oraz przeszkoli rolników w zakresie pobierania próbek gleby do badania.

W imieniu Terenowej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych udziałem w programie.