logo fundusz

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

Wartość ogólna zadania: 42 265,18 zł netto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja do 37 405,00 zł.


W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z 48 posesji z terenu gminy Inowłódz w ilości 99,248 Mg  (odbiór, transport, unieszkodliwienie) wraz z demontażem oraz 4,448 Mg (demontaż, odbiór, transport, unieszkodliwienie).

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl