329069W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, prosimy o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw osobiście w Urzędzie Gminy Inowłódz. Sprawy można załatwiać poprzez:

  • wrzucenie wniosku, podania itp. do urny znajdujacej się przed wejsciem,
  • pocztą elektroniczną (email i ePuap)
  • pocztą tradycyjną
  • telefonicznie
  • W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty.