W dniu 09.10.2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi gminnej w Konewce. W ramach inwestycji na odcinku 1,325 km wykonano jezdnię asfaltową szerokości 5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szerokości 2,5 m. Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Konewce” została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania: 2.001.615,37 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 781.248,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie. Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Wójt Gminy Inowłódz – Bogdan Kącki, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz – Robert Pawłowski, Sekretarz Gminy Inowłódz – Renata Dąbrowicz, Sołtys sołectwa Konewka – Stanisław Stępowski, a także wykonawca drogi – Marcin Zaskórski.

Tekst: P. Gawin/Foto: A. Ciołak

Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce
Otwarcie drogi ...
Otwarcie drogi w konewce Otwarcie drogi w konewce