Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz na stałe wpisały się w kalendarz zdarzeń naszej gminy. Z uwagi na stan epidemii tegoroczna edycja byłą jednodniowa.

W piątkowe przedpołudnie 2 października na terenie byłego OSiR TAMA w Inowłodzu rozpoczęło się ćwiczenie. Założeniem do ćwiczenia było zdarzenie drogowe, w którym to kierowca samochodu osobowego z nieznanych przyczyn nie wykonał skrętu w lewo przez co wpadł do rzeki Pilicy. Obecni na pobliskiej plaży wczasowicze zawiadomili Powiatowe Stanowisko Kierowania w Tomaszowie Mazowieckim dzwoniąc na numer 998. Przepływający kajakarze zauważyli zaistniałe zdarzenie i podjęli próbę udzielenia pomocy poszkodowanym w samochodzie, przy czym sami stali się poszkodowanymi.

Na miejsce zdarzenia jako pierwsza przybyła jednostka OSP z Inowłodza. Po wstępnym rozpoznaniu przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) strażacy przystąpili do prowadzenia akcji ratowniczej mającej na celu uwolnienie kierowcy pojazdu. Dyżurny Stanowiska Kierowania do pomocy zadysponował jednostkę OSP z Królowej Woli. W związku z tym, że uszkodzeniu uległy drzwi należało użyć sprzętu hydraulicznego. Strażacy wspólnie z obydwu jednostek uwolnili poszkodowanego i udzielili pierwszej pomocy. W tym samym czasie strażacy z PSP Tomaszów wyposażeni w bezpieczny sprzęt do ratowania poszkodowanych na wodzie rozpoczęli akcję udzielania pomocy poszkodowanym kajakarzom. Do pomocy włączyła się jednostka OSP Brzustów.

Na miejsce ćwiczeń zaproszono seniorów z Gminy Inowłódz oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Inowłodzu.

Kolejnym punktem Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz był pokaz i szkolenie Komendy Powiatowej PSP z Tomaszowa Mazowieckiego prowadzone przez asp. mgr Katarzynę Kowalską na temat „Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem” oraz „Śpij spokojnie, obudź się rano”. Szkolenie i pokaz przeprowadzono w nowym wystawowym namiocie Komendy PSP. Atrakcją dla wszystkich zgromadzonych było losowanie czujek czadu. Dzieci otrzymali także materiały szkoleniowe.

Ostatnim punktem ćwiczenia było szkolenie na temat bezpieczeństwa poruszania się na drogach publicznych przeprowadzone przez funkcjonariusza policji st. asp. Monikę Czarnecką Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz przy udziale Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach podinsp. Krzysztofa Ludwiczaka.

Tak jak w roku ubiegłym, tak i w bieżącym włączył się Starosta Powiatu Tomaszowskiego, delegując Pana Tomasza Wojtaszka – Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, który to nadzorował działania strażaków ochotników z OSP Tomaszów Mazowiecki. Strażacy ochotnicy z Tomaszowa wykonywali swoje zadania przy użyciu łodzi płaskodennej z napędem silnikowym.

IV Edycję Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz omówił ze strażakami Zastępca Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim, a podsumowania ćwiczenia dokonał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, który podziękował: Zastępcy Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim bryg. Dariuszowi Polańskiemu oraz wszystkim strażakom z komendy powiatowej, Druhom strażakom z OSP Inowłódz, OSP Królowa Wola, OSP Brzustów i OSP Tomaszów, mł. asp. mgr Remigiuszowi Ambrozik za komentarz bieżących zdarzeń, Komendantowi Komisariatu Policji w Czerniewicach podinsp. Krzysztofowi Ludwiczakowi, Panu Andrzejowi Ambroziak z firmy Amber za zorganizowanie i przeprowadzanie akcji udzielania pomocy kajakarzom, zebranym Seniorom na czele z Panią Barbarą Opacką - Przewodniczącą Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Inowłódz, uczniom ze Szkoły Podstawowej w Inowłodzu na czele z Panią Dyrektor Jolantą Łon oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, który włączyli się w organizacje i przygotowanie akcji po czym Pan Wójt zaprosił wszystkich biorących udział w ćwiczeniu na wspólną grochówkę.

Tekst: Grygiel K. Foto: Karwat E.

 

img_2503
img_2503 img_2503
img_2507
img_2507 img_2507
img_2508
img_2508 img_2508
img_2516
img_2516 img_2516
img_2523
img_2523 img_2523
img_2525
img_2525 img_2525
img_2530
img_2530 img_2530
img_2534
img_2534 img_2534
img_2537
img_2537 img_2537
img_2540
img_2540 img_2540
img_2545
img_2545 img_2545
img_2548
img_2548 img_2548
img_2550
img_2550 img_2550
img_2556
img_2556 img_2556
img_2557
img_2557 img_2557
img_2565
img_2565 img_2565
img_2568
img_2568 img_2568
img_2577
img_2577 img_2577
img_2590
img_2590 img_2590
img_2596
img_2596 img_2596
img_2599
img_2599 img_2599
img_2605
img_2605 img_2605
img_2606
img_2606 img_2606
img_2611
img_2611 img_2611
img_2628
img_2628 img_2628
img_2648
img_2648 img_2648
img_2656
img_2656 img_2656
img_2664
img_2664 img_2664
img_2667
img_2667 img_2667
img_2675
img_2675 img_2675
img_2683
img_2683 img_2683
img_2688
img_2688 img_2688
img_2693
img_2693 img_2693
img_2695
img_2695 img_2695
img_2699
img_2699 img_2699
img_2706
img_2706 img_2706
img_2710
img_2710 img_2710
img_2713
img_2713 img_2713
img_2714
img_2714 img_2714
img_2715
img_2715 img_2715
img_2718
img_2718 img_2718
img_2725
img_2725 img_2725
img_2727
img_2727 img_2727
img_2731
img_2731 img_2731
img_2733
img_2733 img_2733
img_2736
img_2736 img_2736
img_2744
img_2744 img_2744
img_2747
img_2747 img_2747
img_2751
img_2751 img_2751
img_2757
img_2757 img_2757
img_2759
img_2759 img_2759
img_2765
img_2765 img_2765
img_2768
img_2768 img_2768
img_2773
img_2773 img_2773
img_2776
img_2776 img_2776
img_2777
img_2777 img_2777
img_2791
img_2791 img_2791
img_2795
img_2795 img_2795
img_2799
img_2799 img_2799
img_2803
img_2803 img_2803
img_2806
img_2806 img_2806
img_2814
img_2814 img_2814
img_2817
img_2817 img_2817
img_2820
img_2820 img_2820
img_2824
img_2824 img_2824
img_2829
img_2829 img_2829
img_2830
img_2830 img_2830
img_2833
img_2833 img_2833
img_2834
img_2834 img_2834
img_2838
img_2838 img_2838
img_2843
img_2843 img_2843
img_2855
img_2855 img_2855
img_2857
img_2857 img_2857
img_2863
img_2863 img_2863
img_2865
img_2865 img_2865
img_2868
img_2868 img_2868
img_2869
img_2869 img_2869
img_2871
img_2871 img_2871