Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 20 sierpnia 2020 roku do 17 września 2020 roku.

PDF

Obrady XXVIII sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.