„I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy…

Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar „Katyń”

Katyń to miejsce, o którym powinien pamiętać każdy Polak, a o którego prawdzie do pewnego czasu nie można było mówić wprost. Katyń to symbol, zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości. Zbrodni tej dokonało ZSRR na polskich obywatelach, głównie oficerach i żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji Państwowej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, a także lekarzach, naukowcach i wielu, wielu innych przedstawicieli kwiatu inteligencji polskiej, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” przetrzymywanych w obozach jenieckich na terenie Związku Radzieckiego m.in. w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie.

„Katyń pamięci mieszkańców ziemi inowłodzkiej” to tytuł wystawy w całości utworzonej przez Towarzystwo Fortyfikacyjne „Linia Pilicy” w Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, która przedstawia historię zbrodni radzieckich oraz jest formą upamiętnienia osób pochodzących z Gminy Inowłódz, które zginęły właśnie w Lesie Katyńskim. Ekspozycja została otwarta 18 września 2020 r., w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście oraz liczni przedstawiciele młodzieży szkolnej. Uroczystość rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Marcin Szymański, a szczegóły ekspozycji przedstawił Jerzy Szymański Sekretarz Stowarzyszenia.
W ekspozycji upamiętnieni zostali: bracia Wawrzyniec Kamiński i Walenty Kamiński, urodzeni w Królowej Woli, Marian Kwaśkiewicz urodzony w Gaszku (obecnie Inowłódz) oraz Władysław Szymański Chorąży Wojska Polskiego urodzony w Turku. O historii wymienionych można było usłyszeć od ich krewnych i potomków, który opowiedzieli o ich życiorysie i okolicznościach śmierci. Nie brakło również rozmówi i dyskusji dotyczących historii,  Katynia czy ogólnie tematu II wojny Światowej.

 

img_2168
img_2168 img_2168
img_2178
img_2178 img_2178
img_2182
img_2182 img_2182
img_2198
img_2198 img_2198
img_2201
img_2201 img_2201
img_2206
img_2206 img_2206
img_2211
img_2211 img_2211
img_2212
img_2212 img_2212
img_2217
img_2217 img_2217
img_2231
img_2231 img_2231
img_2236
img_2236 img_2236
img_2253
img_2253 img_2253
img_2296
img_2296 img_2296
img_2308
img_2308 img_2308
img_2314
img_2314 img_2314
img_2317
img_2317 img_2317
img_2320
img_2320 img_2320
img_2330
img_2330 img_2330
img_2337
img_2337 img_2337
img_2350
img_2350 img_2350
img_2351
img_2351 img_2351
_mg_2133
_mg_2133 _mg_2133
_mg_2226
_mg_2226 _mg_2226
_mg_2258
_mg_2258 _mg_2258
_mg_2269
_mg_2269 _mg_2269
_mg_2271
_mg_2271 _mg_2271
_mg_2279
_mg_2279 _mg_2279