IMG 1683

Rozstrzygnięta została VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima w kategorii: poezja, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Konkurs poetycki jest formą oddania czci Julianowi Tuwimowi, szczególnie związanemu z Inowłodzem. Niestety ze względu na COVID – 19 tegoroczna edycja konkursu pozbawiona została uroczystej gali podsumowującej. Jednakże z pośród nadesłanych prac Jury w składzie: Andrzej Zaniewski – przewodniczący, Jan Zdzisław Brudnicki, Iwona Zielińska – Zamora, Andrzej Zamora – sekretarz wybrało najlepsze prace, a co za tym idzie zwycięzców konkursu. Wyniki Przedstawiają się następująco: I nagroda - Anna Piliszewska godło SFINKS, II nagroda - Danuta Ewa Skalska godło MNISZEK, III nagroda - Włodzimierz Bieroń godło MILCZEK, Wyróżnienie - Mirosław Kowalski godło WRZOS, Wyróżnienie - Bogdan Nowicki godło IZYDOR, Wyróżnienie - Iwona Świerkula godło SAMTA ANA WIND. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody finansowe oraz wydaną na tę okazję książkę z utworami konkursowymi. Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, za wsparcie finansowe. Słowa podziękowania kieruje również do członków jury konkursu oraz uczestników. Oby kolejna edycja tego wydarzenia mogła odbyć się bez przeszkód.