5 września 2020 roku na dziedzińcu zamkowym w Inowłodzu odbyło się publiczne czytanie „BALLADYNY”, w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Do czytania zaprosiliśmy: Pana Wójta Bogdana Kąckiego, Panią radną Mirosławę Olas, Pana radnego Arkadiusza Łona i Janusza Wilkowieckiego, inowłodzkiego kasztelana Pana Piotra Pastusiaka. Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej: Panią Wiesię Pietrzyk, Panią Lidię Jackow, Panią Natalię Kozakiewicz, Pana Andrzeja Zamorę oraz Pana Jerzego Szymańskiego i przedstawicieli młodzieży Jakuba Kopacza, Michała Winnika, Kacpra Gawędę, Macieja Guźniczaka i Ernesta Hudzika.  

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za chęć przybycia na zamek i wzięcia udziału w publicznym czytaniu naszej rodzimej literatury.

Tekst: Małgorzata Gadomska/Foto: Piotr Gawin

 

Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020
Narodowe Czytan...
Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020