facebookWójt Gminy Inowłódz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 r. z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Więcej na: https://bip.inowlodz.pl/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/4293-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadania-publicznego-w-2020-roku-z-obszaru-kultury-i-sztuki-ochrony-dobr-i-dziedzictwa-narodowego