Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 20 czerwca 2020 roku do 19 sierpnia 2020 roku.

PDF