Prezydent Ignacy Mościcki symbolicznie wrócił do Spały. Wszystko to za sprawą usytuowania tam pomnika – ławeczki. Inicjatywa Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale i Gminy Inowłódz znalazła swój odzew wśród sponsorów, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Usytuowanie pomnika nie jest przypadkowe, było to jedno z ulubionych miejsc prezydenta. Nieopodal stawu na rzece Gać, na wyspie otoczonej wodą, na którą prowadzi specjalny mostek swoje miejsce znalazła wykonana z brązu postać prezydenta, któremu towarzyszy pies Lord.
W dniu 16 sierpnia br. dokonano oficjalnego otwarcia wyspy oraz odsłonięcia „ławeczki”, której głównymi darczyńcami byli: Pani Elżbieta Przetakiewicz oraz Pan Wojciech Przetakiewicz, zaś oficjalnymi ofiarodawcami byli: Państwo Jolanta i Michał Słoniewscy, Ewa i Bogdan Rybak, Barbara i Leszek Wysoccy, a także Gmina Inowłódz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. Autorem pomnika jest Pan Robert Sobociński. Przecięcia symbolicznej wstęgi na mostku prowadzącym do pomnika dokonali: Pani prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka – Grzesiak, Pani Elżbieta Przetakiewicz oraz Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, natomiast rzeźbę odsłonili: Pani Elżbieta Przetakiewicz, Pan Wojciech Przetakiewicz, Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz oraz Pan Robert Papis - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale. Całej uroczystości towarzyszył zespół sygnalistów Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim „Rabiec”, a swoje poczty sztandarowe zaprezentowali: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, Koło Łowieckie „Borsuk” z Tomaszowa Mazowieckiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli, zaś proporzec zaprezentowała Drużyna Kasztelanii Inowłodzkiej.  Przed wspomnianymi wyżej głównymi uroczystościami miały miejsce dwa bardzo istotne wydarzenia. W Hotelu Mościcki Resort & Conference odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Prezydent Ignacy Mościki w Spale”, na której swoje referaty wygłosili: mgr Lech Zduńczyk – referat pt. „Znakomite postacie Rodziny Mościckich”, prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka – Grzesiak – „Osiągnięcia Ignacego Mościckiego w zakresie elektrotechniki”, oraz dr hab. Michał Słoniewski „Prezydent Ignacy Mościcki w Spale”. W tym dniu zostały również podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Inowłódz i Gminą Białowieża oraz Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w Spale i Białowieży. Od 16 sierpnia 2020 roku Pan Prezydent Ignacy Mościcki znów gości w Spale.

Tekst/Foto: A. Ciołak

Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020
Odsłonięcie pom...
Odsłonięcie pomnika 2020 Odsłonięcie pomnika 2020