Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z organem gminy.„Bitwa o wozy” to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W akcji mogły brać udział gminy do 20 tys. mieszkańców.