Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 w/w ustawy, przez okazanie umowy i dowodu uiszczania opłaty.

W związku z powyższym, prosimy o udokumentowanie posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez dostarczenie kserokopii pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, osobiście - budynek „B” UG Inowłódz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 lipca 2020 r.