Eko Pociągiem do Przyrody-2020

Już po raz kolejny Gmina Inowłódz realizuje wakacyjne wyjazdy do Spały. Głównym celem projektu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych, przyswojonej w czasie cyklu wycieczek po regionie. Ponieważ wycieczki przewidują podstawy edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie, formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.
Głównym organizatorem wakacyjnych wyjazdów do Spały jest Gminne Centrum Kultury w Inowłódzu. Projekt pn. "Eko Pociąg do Przyrody" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2020.
Wycieczki przyrodnicze będą realizowane w sierpniu. O szczegółach dotyczących projektu będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.inowlodz.pl, oraz na profilu Facebook: Gmina Inowłódz, Eko Pociąg do Przyrody.