pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 2020-07-03 w godzinach 08:00 - 17:00 w miejscowości Brzustów 1-83, 117, 240-242, 485, 581, 614, 946 gm. Inowłódz