Laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”

Gmina Inowłódz pozyskała kolejne 44 990,00 zł w programie grantowym pn  „Zdalna Szkoła +” finansowanym z funduszy europejskich.

Za otrzymane środki zakupiono 23 laptopy z niezbędnym oprogramowaniem oraz akcesoriami na potrzeby zdalnego nauczania.

W dniu 19 czerwca 2020 r. sprzęt przekazano szkołom w ilościach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie – 10 szt.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu – 10 szt.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Królowej Woli – 3 szt.

Zgodnie z założeniem programu komputery trafią do nauczycieli oraz uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci.

W przyszłości laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe podczas zajęć edukacyjnych.

polska cyfrowa