pobraneW związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Inowłódz wejście do Urzędu Gminy tylko od ulicy Spalskiej.

Interesanci przyjmowani są w korytarzu urzędu.