wybory polska 750x429Informujemy, że zabrania się wieszania banerów wyborczych na obiektach (ogrodzeniach) będących własnością Gminy Inowłódz. Plakaty wyborcze można wieszać na tablicach informacyjnych z obowiązkiem zachowania ciszy wyborczej.