Punkt jest prowadzony w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. PCK 10
(wjazd na badania od strony mostu przy ulicy Mireckiego)
 w godzinach od 10.00 do 14.00 do 19 czerwca 2020 r. włącznie.

Wymazy pobierane są od osób, które spełniają określone kryteria i chcą się poddać badaniu w kierunku Covid-19, a w szczególności od osób:
- przebywających na kwarantannie, (po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz.)
- podejrzewających siebie o styczność z osobą o dodatnim wyniku testu w kierunku COVID-19,

Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 536 048 633 każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00, z terminem badania w dniu następnym, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.

Zalecenia przed badaniem:
Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić papierosów i myć zębów.
Przyjeżdżając na wymaz należy:
- Przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas
- Mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos
- Mieć założone rękawiczki jednorazowe
- Posiadać przy sobie dokument tożsamości
- Kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt
- Po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik

Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu.
Osoby przebywające na kwarantannie, które nie skonsultują się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. w sprawie wymazów, nie będą miały pobranego wymazu w mobilnym punkcie.