gaszyn gmina inoGmina Inowłódz została nominowana przez Nadleśnictwo Spala do gaszynchallenge. Na zaproszenie Wójta odpowiedzieli pracownicy Urzędu Gminy, Radni, pracownicy GOPS, Gminnego Centrum Kultury i Centrum Usług Wspólnych. Udało się zebrać na pomoc Hanii 313 zł!

https://www.siepomaga.pl/wplata/BaSRdgAr

 

http://naszinowlodz.pl/urzad-gminy-w-inowlodzu-wspiera-akcje-gaszynchallenge/?fbclid=IwAR0ZoyjOo7qSJlvFq-T4JXMQ6-MjHtn2QEy9zkHM1l7UNXSroAwdUHnCfWY