Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.
Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz, szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowości w Gminie Inowłódz, w okresie 01.09.2020 do 15.11.2020. Konkurs ogranicza się do 3-ech kategorii tematycznych:

  1. Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna w otoczeniu przyrody
  2. Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.
  3. Spała – miejsce magiczne „PS”- Spała, zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.

 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania w Polsce. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i średnich, które nie ukończyły 18-go roku życia, w chwili zakończenia terminu przyjmowania prac do konkursu. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. Konkurs zorganizowany jest dla 2-óch grup wiekowych uczestników, w każdej z 3-tech kategorii tematycznych:

      - dzieci w wieku do lat 15-u;

      - młodzież od 15-u do 18-u lat.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

plakat V konkurs skonwertowany 1