Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zawieszeniu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód.

http://www.wfosigw.lodz.pl/zawieszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-deszczowka---gromadzenie-wod-opadowych,49,2416.html