Gmina Inowłódz w ramach projektu „Zdalna szkoła” otrzymała grant w wysokości 44 990,00 zł. Środki przyznano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za otrzymane środki zakupiono 23 laptopy z niezbędnym oprogramowaniem oraz akcesoriami na potrzeby zdalnego nauczania. W dniu 22 maja 2020 r. sprzęt przekazano szkołom w ilościach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie – 10 szt.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu – 10 szt.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Królowej Woli – 3 szt.

Laptopy zostaną rozdysponowane – użyczone przez Dyrektorów szkół uczniom najbardziej potrzebującym. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe podczas zajęć edukacyjnych.

 

Nowy Dokument programu Microsoft Word 1 2

 

 

DSC 0004 DSC 0011 DSC 0006