Informujemy, że ceidgz dniem 31 maja 2020 r. upływa termin zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.