azbest1Wójt Gminy Inowłódz zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest” Do dnia 29.02.2021 r. trwa nabór wniosków na utylizację azbestu z terenu Gminy Inowłódz, przeznaczonych do realizacji w 2021 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz,

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej tel. 44 710 11 86

 Wniosek: PDF