Poniżej znajduje się aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami w województwie łódzkim, Aktualne informacje dotyczące zasięgów znajdują się również tutaj: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Obszar ochronny (strefa żółta ) w województwie łódzkim:

— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

— powiat rawski,

— powiat skierniewicki,

— powiat miejski Skierniewice,

— gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

— gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) w województwie łódzkim:

— gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim.