1 Sobolewski

 Eugeniusz Sobolewski jest mieszkańcem Zakościela. Przez całe swoje życie realizował swoje pasje i poświęcał się pracy. W 2019 roku uległ wypadkowi. Życie jego całkowicie odmieniło się. Zwracamy się z prośbą o pomoc w rehabilitacji przekazując swój 1% podatku.

 KRS 0000270809
W rubryce podczas wypełniania zeznania podatkowego wpisać:
SOBOLEWSKI 13031