azbest1Wójt Gminy Inowłódz zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu "Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest". Wnioski należy składać do 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 44 710 11 86

Wniosek: pdf