10 lutego przy tablicy pamiątkowej znajdującej się w parku w centrum Inowłodza delegacja na czele z Wójtem Gminy Bogdanem Kąckim złożyła kwiaty i zapaliła znicze w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, oddając hołd rozstrzelanym. Wszyscy uczestnicy wraz z naocznym świadkiem tych wydarzeń Panem Marianem Leksińskim przeszli do „Molkowego Rowu” miejsca gdzie hitlerowcy w 1944 r. dokonali makabrycznej zbrodni.  Po oddaniu czci,  złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy udali się na cmentarz gdzie już po wojnie zostały przeniesione szczątki rozstrzelanych, tam również minutą ciszy uczczono pamięć ofiar.

dsc_0728
dsc_0728 dsc_0728
dsc_0730
dsc_0730 dsc_0730
dsc_0731
dsc_0731 dsc_0731
dsc_0747
dsc_0747 dsc_0747
dsc_0750
dsc_0750 dsc_0750
dsc_0752
dsc_0752 dsc_0752
dsc_0759
dsc_0759 dsc_0759
dsc_0764
dsc_0764 dsc_0764
dsc_0774
dsc_0774 dsc_0774
dsc_0781
dsc_0781 dsc_0781
dsc_0786
dsc_0786 dsc_0786
dsc_0790
dsc_0790 dsc_0790