phoca thumb l dsc 0218

Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz zaprasza mieszkańców gminy do uczczenia 76 rocznicy rozstrzelania mieszkańców Inowłodza i okolic  w „Molkowym Rowie”. Oddanie pamięci rozstrzelanym mieszkańcom odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 10:00. Zbiórka pod pomnikiem w parku przy OSP Inowłódz, następnie przemarsz do  „Molkowego Rowu” i na cmentarz parafialny.