Program spotkania zakłada omówienie następujących zagadnień:

1.Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:

    - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

    - powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;

    - zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;

    - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

    - wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

2.Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

3.Konsultacje indywidualne.

1