OKG 2020 DIAGNOZA 1Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie.