Dokonało wyboru zwycięzców IV SPALSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2019

Na konkurs wpłynęło łącznie 50 prac, 12 autorów  (dla porównania w 2016 roku było 28 prac, 11 autorów, w 2017 roku 89 prac, 27 autorów, a w 2018 roku 4 autorów, 13 prac ),  w tym:

 

  1. w kategorii Portret i fotografia Gminy Inowłódz (PN architektura i zabytki) kategoria wiekowa do lat 15-u – 9 prac,
  2. w kategorii Portret i fotografia Gminy Inowłódz (PN architektura, zabytki) kategoria wiekowa 15-18 lat - 9 prac,
  3. w kategorii Przyroda i natura Gminy Inowłódz (PF przyroda) kategoria wiekowa do lat 15-u 11 prac,
  4. w kategorii Przyroda i natura Gminy Inowłódz (PF przyroda) kategoria wiekowa 15-18 lat  - 9 prac,.
  5. w kategorii Spała – miejsce magiczne Spała, (PS zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda) kategoria wiekowa do lat 15-u - 10 prac,
  6. w kategorii Spała – miejsce magiczne Spała, (PS zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda) kategoria wiekowa 15-18 lat - 2 prace.

 

Jury w składzie: Wojciech Przetakiewicz - przewodniczący, Bogdan Kącki, Jan Żerek i Robert Papis  wybrało zwycięzców konkursu.

Zostali nimi:

Portret i fotografia Gminy Inowłódz PN:

Do lat 15-u:

I miejsce:    Krakowiak Wera 

II miejsce: Piwowarska Małgorzata 

III miejsca nie wybrano.

Od 15-18 lat:

I miejsce:    Niedzielska Alicja 

II miejsce:   Klimek Zuzanna 

III miejsca nie wybrano.

Przyroda i natura Gminy Inowłódz PF:

Do lat 15-u

I miejsce:    Kacper Sasin 

II miejsce:   Pawlak Sebastian 

III miejsce: Janas Maja

 Od 15-18 lat:

I miejsce:    Niedzielska Alicja 

II miejsce:   Karlińska Agnieszka

III miejsce: Grochowska Nikola 

Spała – miejsce magiczne PS:

Do lat 15:

I miejsce:    Sasin Kacper 

II miejsce:   Weronika Krakowiak 

III miejsca nie wybrano.

Od 15-18 lat:

I miejsce:    Karlińska Agnieszka 

II i III miejsca nie wybrano.