0001 70

Zapraszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Zrealizuj swój pomysł - Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada, w godz. 10:00 – 12:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:

  • • poniżej 29 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
  • • powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  • • zamieszkałych na obszarach wiejskich - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  • • w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w ramach Instrumentów zwrotnych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3857-spotkanie-informacyjne-pn-zrealizuj-swoj-pomysl-fundusze-europejskie-na-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej   pod przyciskiem „Weź udział”. Rekrutacja trwa do 22.11.2019 r.