Wójt Gminy Inowłódz zaprasza na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w dniu 7 listopada 2019 r.  o godz. 15:00 na Zamku w Inowłodzu.