W związku ze staraniami władz Gminy Inowłódz o zamontowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) w pasie drogi krajowej nr 48  w centrum miejscowości Inowłódz prosimy mieszkańców Inowłodza i okolic o składanie podpisów na liście poparcia, które znajdują się w Urzędzie Gminy i w sklepach spożywczych w Inowłodzu.